آب معدنی کاپیتان

ما قدرت طبیعت را با شما به اشتراک می گذاریم.

فیلتر طبیعی آب معدنی
بوسیله حرکت در میان صخره ها

حاوی مواد معدنی مفید برای بدن

دارای استاندارد های سلامت

با حرکت در میان شیار های سفت خاک و جمع آوری املاح لازم در مسیر حرکت

۸ مزیت کاپیتان

تضمین ما حفظ ساختار اصلی آب است.

table
8 مزیت آب معدنی کاپیتان

طراحی
منحصر به فرد

زیرا
ما خاص فکر می کنیم

آب معدنی کاپیتان